Litteratur

Köpa boken

De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor?

Önskar du köpa De besvärliga finner du den i Museibutiken på Göteborgs stadsmuseumbokhandeln i LysekilMariaplans bokhandel i Göteborg bl.a.

Finns den ej inne kan din bokhandel beställa hem den. Den finns även på BokusAdlibris och C-donAkademibokhandeln samt BTJ.se.

 

Fram driver drömmars färd

Poesi 

ISBN: 9789177391173

Finns att beställa på Bokinfo., Bokus och Adlibris 

. 

Klicka på bok för större bild.

Trettio poem, skrivna vid stadens kant.

Ord kan läsas tillsammans.

Som snabbt nedtecknade reflektioner.

Kort och koncist, som tankars påkomna färd.

 

De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor

Sakprosa

ISBN: 9789176837726 

Våren 2014 satte jag igång att gå igenom journalerna från Barnavårdsnämnden, polisrapporter, noteringar från lärarinnor och papper från läkare. Det blev tillslut min debutbok “De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor”. I den ger jag bakgrunden av social barnavård och en berättelse om flickor som omhändertogs i Sverige under första hälften av 1900-talet. De blev genom åren 339 stycken som blev intagna mellan 1922 till 1954 på Göteborgs stads skyddshem Lingatan, belägen utanför Lysekil. En vacker omgivning med Gullmarsfjorden som kant, nedan de klippor som den nationalromantiska gården låg vid.

De vanartiga sattes där på oviss tid för att bli goda medborgare. I boken berättar jag den personliga historien om flickorna och varför Barnavårdsnämnden tog dem från deras föräldrar. Klass och biologiskt kön kom att spela roll för den utbildning som tillhandahölls av staten, och bilden som framträder kantas av kalas och utflykter, lagar och straffjournaler samt integritetskränkande handlingar från bland andra läkare och Rasbiologiska institutet. 

Flickorna som Barnavårdsnämnden satt på Lingatan hade det många gånger det lång ifrån bra i det hem de växte upp i. De flesta av barnen kom från Göteborg, men fylldes på med flickor från hela landet. De var sexuellt utnyttjade av män i deras närhet, vanvårdade och en del sändes ut av familjen att tigga på spårvagnar och torg. Ordet vanartighet visade sig innehålla många tolkningar i flickornas journaler. Begreppet vanartig kunde tolkas som undermålig tandhälsa, sexuell oefterrättlighet, utespring och ungefär 40 olika anledningar till. Det var inte lätt för flickorna att göra rätt, och ofta fann jag i handlingarna att det många gånger inte var flickan som felade, utan som var utsatt i hemmet, skolan eller på stadens offentliga platser. 

Med boken vill jag att ge en röst åt dessa bortglömda flickor, och deras historia som inte tidigare har lyfts i den offentliga debatten. Boken ger även ytterligare en del av vår historia, som kanske kan lära oss något om vår nutid och ungdomsvård av idag. För ungefär ett sekel sedan fick Sverige barnavårdslagar vars grund vilade på att ge alla barn en chans. Det som sedan skedde på institutionerna blev en historia på både ont och gott.

Recensioner:

Tidningen Arbetaren: 

"Louise Lindblom berättar och resonerar utan att moralisera åt något håll över samhällets norm och åtgärder kring de som inte godtar den, i det goda folkhemmets tid då alla skulle med." Josephine Askegård 31 aug. 2016

Tidningen GöteborgsPosten:

"Genom gedigen forskning och grävande i arkiv har författaren Louise Lindblom gjort det möjligt för oss att få en bild av de omhändertagna och deras liv i boken De besvärliga - Skyddshemmets vanartiga flickor." Maria Näslund, 30 aug. 2016

"De besvärliga - skyddshemmets vanartiga flickor" ISBN: 9789176837726

 

Dikter av kärlek tagna                                                

Texten på bokens baksida;

"En realistisk passion - är det något? Kanske är det något var och en som tror på kärleken eftersträvar… men är det möjligt att vara realistisk när det kommer till känslor?

Här är en samling av tankar, idéer, känslor om kärlek i diktform. Dessa utav kärlek långt borta eller nära, korta sejourer eller livslång..."

Beställes genom kontaktsidan. SLUT

ISBN 9789163371226

Genre: Poesi

Utgiven: 2010